DRAZÍ ZÁKAZNÍCI.
Věříme v osobní zodpovědnost každého z vás! Nikdo už nechce další lockdown.


Zároveň nejsme v žádném případě oprávněné kontrolovat cizí zdravotní dokumentaci nebo požadovat po vás jiná soukromá data.

Proto, prosím, nenoste žádná tištěná potvrzení o odběrech, očkování, promořenosti, ani poplivané plastové destičky antig. samotestů. Bude nám stačit Váš podpis Čestného prohlášení o splnění jedné z uvedených podmínek pro poskytnutí služby. Zde v kadeřnictví po Vašem příchodu.

Děkujeme a těšíme se na Vás!


Vytvořit On-line rezervaci